Przychodnia Rejonowa w Międzyrzecu Podlaskim

W naszej przychodni wszystkie badania i usługi przeprowadzane są w ramach NFZ, czyli są bezpłatne. z7225929Q,NFZOto lista usług i badań bezpłatnych dla naszych pacjentów:

 • Porady lekarskie od 8.00- 18.00,
 • Badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych,
 • Szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży od 8.00-14.00 codziennie, a dwa razy w tygodniu również popołudniu do 18.00,
 • Bilanse dzieci i młodzieży w celu obserwacji ich rozwoju i wczesnego wykrywania wad,
 • Szczepienia profilaktyczne oraz przed zabiegami operacyjnymi pacjentów dorosłych codzienne od 8.00-18.00 w punkcie szczepień,
 • Iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne zarówno na zlecenie naszych lekarzy, jak też innych specjalistów z poza naszej przychodni, od 8.00-18.00 gabinet zabiegowy,
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi na zlecenie naszych lekarzy lub w razie złego samopoczucia pacjenta na jego prośbę, gab. zabiegowy nr 3,
 • Badanie EKG na zlecenie naszych lekarzy z interpretacją wyników, od 8.00-18.00, gab. zabiegowy nr 3,
 • Wykonujemy USG tarczycy,
 • Spirometria badanie wydolności płuc, na zlecenie naszych lekarzy pacjentom z problemami oddechowymi, po wcześniejszym umówieniu z pielęgniarką Marzanną Marciniak, gab. zabiegowy nr 3,
 • Skierowania na badania laboratoryjne dla naszych pacjentów,
 • Nebulizacje dla pacjentów z dusznościami, gab. zabiegowy nr 3,
 • Skierowania na badania diagnostyczne (USG, RTG) w celu potwierdzenia diagnozy,
 • Wydawanie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia: na renty, zasiłki chorobowe, grupy inwalidzkie, czyli dla potrzeb Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności,
 • Wydawanie oświadczeń lekarskich dla młodzieży dotyczących dalszego kształcenia.