WAŻNE

W NASZEJ PRZYCHODNI PRACUJE TRZECH PEDIATRÓW ORAZ LEKARZE RODZINNI. PRZYJMUJEMY WSZYSTKICH  OD 8:00 DO 18:00.

W TYCH GODZINACH SĄ RÓWNIEŻ WYKONYWANE SZCZEPIENIA

PEDIATRZY

LEKARZ M.IWAŃCZUK

 LEKARZ M.  ORZECHOWSKA

LEKARZ K.HACKIEWICZ

 

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Saczuk, Krystyna Hackiewicz, Marzanna Iwańczuk s.c. NIP 5381598792 tel. 83 371 64 40 e-mail nzoz_miedzyrzec@lzlrp.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit.h i ust. 3 RODO*

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych w celu pomocniczego udzielania świadczeń zdrowotnych, osoby wskazane przez Państwo jako upoważnione do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskania informacji o zdrowiu Państwa, podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania informacji o pacjencie

Dane osobowe Państwa będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Mają państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich przetwarzania, sprostowania, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku nie podania danych świadczenie zdrowotne nie będą mogły być udzielane.

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

INFORMACJE DODATKOWE/ KONKURSY

 

Strona www NZOZ B. Saczuk, K. Hackiewicz, M. Iwańczuk

Regulamin udzielania zamowien B. Saczuk, K. Hackiewicz, M. Iwańczuk

LOGOTYPY